Ташкент мамлекеттик университетинин «Жарандык укук» кафедрасынын доценти конок лекция өттү

2021-жылдын 12-март күнү юридика-бажы факультетинде «Жарандык укук» сабагынан Ташкент мамлекеттик университетинин жарандык укук кафедрасынын доценти, юридика илимдеринин кандидаты Лейла Бурханова «Сатып алуу, сатуу келишимин укуктук жѳнгѳ салуу» деген темада онлайн режиминде конок лекция өттү.
Конок лекция эл аралык байланыштар жана инвестиция департаменти, юридика-бажы факультети тарабынан уюштурулуп, юридика-бажы факультетинин окутуучулары жана студенттер катышты.
Юридика-бажы факультетинин деканы, юридика илимдеринин доктору Алмагүл Көкөева кызыктуу конок лекция өтүп берген Лейла Бурхановага ыраазычылыгын билдирди.