Тарыхы

Ала-Бука колледжинин кыскача тарыхы

1997- жылы Ала-Бука айылында Кыргыз билим берүү институнун  3 адистик ПМНО, Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты боюнча педагогикалык мугалимдерди кайра даярдоо  Ала-Бука окуу консультативдик пункту ачылган.

1999-жылы И.Арабаев атындагы КГПУнин окумуштуулар кеңешинин №153/5 токтомунун чечиминин жана  № 8-1999-жылдын 21-майдагы токтомунун негизинде 21.05. 1999-жылы    Ала-Бука филиалы түзүлүп 7 адистик ПМНО, Кыргыз тили жана адабияты, Тарых, Математика жана информатика, Информатика, Геграфия жана туризм, Биология жана экология адистиктери менен иш жүргүзулдү:

Кейинчерек филиалдын өнүгүшү менен башкы жогорку окуу жайдын алыста жайгашгандыгынан  (И.Арабаев атындагы КМПУ  Бишкекте жайгашкан) башка окуу жай Кыргыз-Өзбек университети менен иштеше баштап, И.Арабаев атындагы КМПУнын Ала-Бука филиалы Кыргыз-Өзбек университетинин 25.10.2001-жылдагы №68-Д буйругунун, окумуштуулар кеңешинин № 1- 06.09.2001-жылындагы токтомунун негизинде   К-ӨУнин Ала-Бука окуу консультативдик  пункты болуп түзулгөн.

Андан кейин  К-ӨУнин 16.09.2003-ж. № 47-д буйругунын, окумуштуулар кеңешинин

15.09. 2003-ж.  № 1- токтомунун негизинде Ала-Бука сырттан окуу   факультети деп атала башталган.

К-ӨУнин иш-түзүм схемасын өзгөрүшүнө жана 2004/2005 окуу жылына коюлган негизги милдеттерди аткаруу максатында   03.09.2004-ж. № 41 буйругу, окумуштуулар кеңешинин  02.09.2004-ж. № 1 токтомунун негизинде  Ала-Бука гуманитар-педагогикалык институту  болуп кайра түзүлүп АГПИ деп жүрүтүлгөн.

      АГПИнун иш-түзүм схемасын өзгөрүшүнө жана 2009/2010 окуу жылына коюлган негизги милдеттерди аткаруу үчүн жана институттун күндүзгү, сырткы бөлүмдөрүнүн К-ӨУне жана башка ЖОЖларына которулгандыгына байланыштуу   К-ӨУнин  30.07.2009-ж. № 103-д буйругу, окумуштуулар кеңешинин 27.07.2009-ж. № 18 токтомунун негизинде Ала-Бука гуманитар-педагогикалык институту  Ала-Бука колледжи болуп   өзгөртүрулгөн.

Ала-Бука колледжин окуу-методикалык кеңеши директору жана башка кызматкерлердин укуктарынын жана милдеттеринин алгагында анын негизги максаттарынын жана милдеттерин аныктайт, окутуу жана илмий-методикалык  өндүруштүк иш чаралар менен алектелген; анын бардык бутактарынын ишин башкруунун тандоо жана даярдоо тартибин студенттер тартиби укуктары жана милдеттери, ошондой эле колледжди өнүктүрүүнүн келечектүү багыттарын аныктайт.

Колледж адистерди даярдоо билим берүү жараянын уюштурууну ишке ашыруучу кесиптик орто билим берүү мекемеси.

Ала-Бука колледжи Кыргызстандын түштүк регионунда орто мектептердин мугалимдерин жана мекеме ишканалар үчүн адистерди даярдоодо кызмат өтөгөн билим берүү очогу болуп саналат.

 Колледждин  максаты— заман талабына жооп берген мугалимдер менен жалпы билим берүүчү орто мектептерди камсыздоо, жана жаш муундарга татыктуу билим берүүгө, тарбиялоого көмөктөшүү.

 Колледждин миледети студенттерге мамлекеттик стандарт, окуу планындагы дисциплиналарды окутууда  адистигине ылайык инновациялык жана интеллектуалдуу усулдарды колдонуу менен  теориялык жана практикалык  билим берүү.

Азыркы учурда колледжде  15 окутуучу иштейт. Алардын ичинен 2 илимдер кандидаты, доцент,  КР сында эмгек сиңирген мугалим,  5 ага окутуучу, 8 окутуучу