Тарыхы 

«Каржы  жана башкаруу» кафедрасынын тарыхы

Алгач  кафедра «Каржы жана насыя»,- деген атылышта  каржы- экономикалык факультеттин  курамында 1997-1998-окуу жылында негизделген. Кафедранын түптөлүшүнө өз учурларында   факультеттин деканы  э.и.д., профессор Г.М. Маматурдиев, э.и.к., доцент М.О. Омурбекова, э.и.д., профессор Ж.Т Тургунбаев, э.и.к., доцент  А.Ш. Юсуповдор  жигердүү салымдарын кошушкан. 2018-жылдын 14-сентябрындагы №112-ни  «Университеттин функцияналдык түзүмү жана дайцындоолор жөнүндө» буйругуна ылайык  «Каржы  жана насыя» кафедрасы «Каржы  жана башкаруу» кафедрасы,- деп өзгөртүлгөн.

1997- 2000-жылдар аралыгында кафедраны э.и.к.,доцент  О.М.Омурбекова,

2000-2002- жылдары э.и.д., профессор Ж.Т.Тургунбаев,

2003-2005- жылдары э.и.к., доцент А.А. Абдыкеримов,

2005-2017-жылдары э.и.к.,  доцент А.Ш.Юсупов,

2017-2018 -окуу жылында э.и.к.,доцент Ж.М.Азимов жетектесе,

2019- жылдын 21-23-январь күндөрүндө болуп өткөн университеттин 16- илимий сессиясында күн тартибинде кафедралардын башчыларын кайрадан конкурстук негизде шайлоо аркылуу дайындоодо э.и.к., профессор Ш.О.Шакиев өз талапкерлигин коюп, тандоодонун жыйынтыгында «Каржы жана башкаруу» кафедрасынын башчысы кызматына  университеттин ректорунун 2019-жылдын 28-январындагы №07ни- буйругунун негизинде 28- январдан баштап  дайындалган. Учурда кафедрада 7 штаттык , 1 ички айкалыштыруу  негизде профессордук окутуучулар  жамааты жана 1 лаборанттык кызматкер эмгектенишет. Алардын   ичинен айкалыштырууда 1 илимдин доктору, 4 илимдин кандидаттары- доценттери жана 3 ага окутуучулар эмгектенип жатышат.

Жалпысынан кафедранын  профессордук-окутуучулар курамы жогорку деңгээлдеги усулдук, кесиптик даярдыктарга,  теориялык-практикалык билим берүүдө заманбап талаптарына жооп берет.