Тарых-филология факультетинин тарых жана философия кафедрасында «Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жана дипломатиясынын өнүгүшү» аттуу конференция болуп өттү

Тарых-филология факультетинин тарых жана философия кафедрасында «Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жана дипломатиясынын өнүгүшү» аттуу конференция болуп өттү