тарых — филология факультетинин орус тили жана адабияты профилинде окуган ФО(РЯ)-тайпаларынын студенттерине Санкт – Петербург мамлекеттик университетинин тилдик тестирлөө борборунун адист – тестору, тестолог Дубинина Надежда Александровна «Чтение на уроке русского языка за рубежом» аттуу темада конок лекция өттү

2021-жылдын 17-февралында тарых — филология факультетинин орус тили жана адабияты профилинде окуган ФО(РЯ)-тайпаларынын студенттерине Санкт – Петербург мамлекеттик университетинин тилдик тестирлөө борборунун адист – тестору, тестолог Дубинина Надежда Александровна «Чтение на уроке русского языка за рубежом» аттуу темада конок лекция өттү. Лекция суроо – жооптор менен коштолуп жогорку денгээлде болду.