Тарых-филология факультетиндеги бутурүүчүлөр кафедраларда онлайн режиминде Zoom платформасында бүтүрүүчү квалификациялык иштерди алдын ала коргоо уюштурулууда.

Кыргыз-Өзбек университетинин тарых-филология факультетиндеги бүтүрүүчү кафедраларда онлайн режиминде Zoom платформасында бүтүрүүчү квалификациялык иштерди алдын ала коргоо уюштурулууда. 2020-жылдын 1-2-июнь күндөрү англис филология кафедрасы тарабынан англис тили профилинин бүтүрүүчүлөрү БКИни алдын ала коргошту.