Табигый-педагогикалык факультетинин “Табигый илимий билим берүү” Маалымат кат….

«ЭКОЛОГИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ЧЕЧҮҮДӨ ЖАШТАРДЫН РОЛУ»

 

Маалымат кат

 

Урматтуу студенттер!

         Табигый-педагогикалык факультетинин “Табигый илимий билим берүү” кафедрасы «Экологиялык проблемаларды чечүүдө жаштардын ролу» аталышындагы темада студенттердин илимий-практикалык конференциясын уюштурат.

Илимий практикалык конференцияга каалоочу бардык студенттер өз баяндамаларын (илимий докладдар жана макалалар, эсселер) даярдап, “ТИОУ” кафедрасына 2020-жылдын 26-октябрь саат 17.00гө чейин  тапшыруулары керек. Илимий-практикалык конференция 2020-жылдын 30-октярында саат 14:00 дө Кыргыз-Өзбек университетинде ZOOM программасы аркылуу өтөт.

Баяндамалар А4 форматында кыргыз жана орус тилдеринде даярдалып, көлөмү 3 барактан кем эмес болушу абзел (Times New Roman 14 шрифтинде 1,5 интервал менен). Жогорку илимий деңгээлде даярдалган баяндамалар атайын белектер менен сыйланып, университеттин сайтына жайгаштырылат.

Баяндамалардын багыты :

— климаттын өзгөрүшү;

— жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, коргоо жана  эффективдүү бизнес;

— экологиялык коопсуздук;

— калыбына келүүчү жана альтернативдүү энергия булактары;

— атмосфералык абанын абалы;

-жашыл аймактар;

— экологиялык билим берүү, тарбия жана жаштар арасындагы жасалып жаткан аракеттер, мамлекеттик эмес уюмдардын иш аракеттери;

— экологиялык таза  транспорт;

— турмуш тиричилик жана өндүрүш калдыктарын башкаруу;

— коомдук жашыл кыймыл;

— жашыл шаар жана аймактык башкармалыктарда жүрүп жаткан  иштерди чагылдыруу;

-дарыя жана суу жээктерин коргоо жана жакшыртуу;

 

 

Баяндамалар төмөндөгү секцияларда талкууланат:

1.Жашыл экономика; климаттын өзгөрүшү;жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, коргоо жана  эффективдүү бизнес,кайра жаралуучу энергия булактары;

Жооптуу: Бердигулов А. (0555) 259 763

Идентификациялык номер: 843 020 0543 пароль 01

 

2.Аба жана суу чөйрөсүнүн булгануусу, алардын таасири жана чечүүнүн жолдору, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн учурдагы абалы;

Экологиялык билим берүү, тарбия жана жаштар арасындагы жасалып жаткан аракеттер.

Жооптуу: Кулбаев А.З. (0554) 002 130

Идентификациялык номер: 705 786 8791 пароль 111

 

 

Биздин дарек: Ош шаары, Исанова көчөсү 79, 1-кабат, 105с

Электрондук дареги:

Байланыш үчүн телефондор: (0773)419 878 ; (0554) 002 130; (0999) 818 481