Гуманитардык- педагогикалык факультети

 

Модулдарды тапшыруунун графиги

 

Расписание.ТПМТФ.9.11.2021-2022ж

2021 12 Расписание_ЗО_НУР.2021-22.-29-нояб.акыркы График_ЛАЗ_ГПФ Расписание_ГПФ

 

 

 

 

Күндүзгү окуу бөлүмүнүн жадыбалы

 

 

1-урс                                                 2-3курс                                                   5-кур

 

 

2021 12 кайра-тапшыруунун-графиги

ГПФнын-сырттан-окуу-бөлүмүнүн-2-3-курстарынын-2020-2021-окуу-жылынын-2-жарым-жылдыгындагы-жайкы-сыноо-сынактарды-тапшыруу

Гуманитардык-педагогикалык-факультетинин-күндүзгү-бѳлүмүнүн-4-курстарына-2020-2021-окуу-жылынын-экинчи-жарым-жылдыгындагы графиги

ТПМТФ_ Модуль граф.-объединены
Сырттан окуу бөлүмүнүн жадыбалы

1-курс 2-3-курс
4-курс 5-курс

2021-2022 окуу жылынын I жарым жылдыгына карата 1-курстары үчүн педагогикалык факультетинин сырткы окуу бөлүмү

2021-2022 окуу жылынын 2-курстарынын I жарым жылдыгына крата сабактардын жадыбалы

2021-2022-окуу-жылынын-I-жарым-жылдыгына-карата-сырткы-окуу-бөлүмүнүн-3-курстары-үчүн-сабактардын-жадыбалы

2021-2022-окуу-жылынын-4-курстагы-үчүн-I-жарым-жылдыгына-карата сабактардын жадыбалы

2021-2022-окуу-жылынын-5-курстарынын-I-жарым-жылдыгына-крата-сабактардын-жадыбалы

ТПМТФ_Сынак граф.ЗО.1-кур.2-сем