ПМНО Өндүрүштүк байланыштары

[one-half]ПЕДАГОГИКА ЖАНА БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН УСУЛУ[/one-half]

 

Кафедранын башка ЖОЖ жана илимий мекемелер менен байланышы

Башталгыч билим берүү кафедрасынын  түзүмү