Окуу колдонмолорун презентациялоо иш-чарасы өттү

2021-жылдын 16-июнунда МКЧК (ОУБ) окуу-усуулдук борбору Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети менен биргеликте «Террордук ишмердикти каржылоого жана Кыргыз Республикасынын китепканаларынын жана ЖОЖдорунун кирешелерин кылмыш жолу менен легалдаштырууга (уурдоого) каршы аракеттенүүнүн улуттук системасынын өзгөчөлүктөрү» аттуу окуу колдонмолорун презентациялоо иш-чарасын өткөрдү.
Аталган иш-чарага окуу колдонмолорунун автордук жамааттары, Кыргыз Республикасынын китепканаларынын жана ЖОЖдорунан атайын өкүлдөр катышты.
Колдонмолор (банктык, микрокаржылык, камсыздандыруу мекемелеринен, кредиттик союздардан, нотариустардан, ломбарддардан алмаштыруу бюролорунан ж.б.) акча каражаттарын уурдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүнү жүзөгө ашыруучу тараптарга, экономика жана юридика факультеттеринин студенттерине жана окутуучулары үчүн, ошондой эле кесипкөй бухгалтерлер, каржы менеджерлери, салык консультанттарына жана аудиторлордун улуттук өзгөчөлүктөрдүн айрым бөлүктөрүнүн актуалдуу багыттарын окуп үйрөнүшү үчүн сунушталат.