Окумуштуулар кеңешинин кезектеги отуруму өттү

2021-жылдын 31-май күнү Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин окумуштуулар кеңешинин кезектеги отуруму болуп өттү.
Күн тартибинде негизги билим берүү программаларынын мониторингинин жыйынтыктары;
Университеттин профессордук-окутуучулар курамынын илимий изилдөөлөрүнүн жана публикациялык ишмердүүлүгүнүн эффективдүүлүгү туралуу;
«Доцент» окумуштуулук наамы үчүн шайлоо өткөрүү маселелери каралды.