Медициналык колледждин ортопедиялык стамотология адистиктери Кыргызстандын көз карандысыз аккредитациялоо агенттиги тарабынан аккредитациядан өттү