МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗАСЫ

 

Кесиптик лицейдин окуу-материалдык техникалык базасы

(2020-2021-окуу жылы)