КӨУнун ТПФ факультетинин студенттеринин арасында «эң мыкты иши» конурсунун жобосу

КӨУнун Табигый- педагогикалык факультетинин студенттеринин арасында студенттин өз алдынча жасаган «эң мыкты иши» конурсунун жобосу