КӨУнун окутуучулары Кокон мамлекеттик педагогикалык институтунун сертификаттарын алышты

Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын Билим берүү жаатында эл аралык кызматташууну күчөтүү максатында Кыргыз-Өзбек университети менен Кокон мамлекеттик педагогикалык институтунун ортосунда бир айлык жарыяланган.
Аталган бир айлыктын негизинде эки окуу жайдын илимпоз окутуучулары студенттерге онлайн конок лекцияларды, семинарларды өтүшкөн.
Жыйынтыгында КӨУнун окутуучулары Кокон мамлекеттик педагогикалык институтунун атайын сертификаттарына ээ болушту.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327041491472%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327048158138%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327081491468%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327344824775%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327741491402%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327371491439%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327751491401%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327711491405%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327784824731%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327831491393%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327838158059%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%2F%3Ffbid%3D826327834824726%26set%3Da.115761875881329&show_text=true&width=552&appId=994564221040586&height=368" width="552" height="368" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>