КӨУнун окутуучулары жана студенттери аралыктан окутууну үзгүлтүксүз жүргүзүп жатышат.