КӨУнун кесиптик колледжи, тарбиялык саат тема: «Улуу жеңике 75 жыл»