КӨУда онлайн сабактар кызуу жүрүүдө…

Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинин окутуучулары үйлөрүндө отуруп, АVN системасынын жана бир нече программалардын жардамы аркылуу, студенттерге аралыктан онлайн билим берип жатышат.
Сабактар атайын түзүлгөн ырааттаманын (расписание) негизинде уюштурулууда.