КӨУда окуу процесси дистанттык окутуу технологияларынын колдонуу менен жүргүзүлүүдөл.