Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин башкы имараты жана студенттер үйү. КӨЭАУнун студенти Асилбек Бегалиевдин эмгеги.

Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин башкы имараты жана студенттер үйү.
КӨЭАУнун студенти Асилбек Бегалиевдин эмгеги.