Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин кесиптик колледжинин экономикалык, укуктук жана коомдук сабактар бирикмеси тарабынан «Жусуп Абдырахмановдун тарыхтагы татыктуу орду» аттуу илимий семинар онлайн режиминде өткөрүлдү.

Илимий семинарга университеттин илимий иштер боюнча проректору, техника илимдеринин доктору, профессор Медербек Исманов катышты.