Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин психологтору Баткенде

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин психологтору Шайбекова Азиза Ырысбековна, Кабилова Жамиля Турсуновна Баткендеги психологиялык жактан жабыр тарткан жарандарыбызга жакындан жардам көрсөтүү максатында Баткен облусунда жүрүшөт.
Алар, Кыргыз Республикаликалык саламаттыкты сактоо министрлигинин наркологиялык борбору жана Ош наркологиялык борборунун дарыгерлери менен биргеликте иш алып барып жатышат.