Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинде «Бизнес-инкубатор» борбору ачылды.

Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинде «Бизнес-инкубатор» борбору ачылды.

 https://www.facebook.com/100023425517709/videos/389530660010081/