Кыргыз Өзбек Эл аралык университетинде спорт аркылуу достукту, биримдикти бекемдөө максатында кышкы