Кыргыз Өзбек Эл аралык университетинде «Ыйык тил» төш белгилери тапшырылды