Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин бириккен кесиптик бирлик комитетинин ишмердиги боюнча кенен маек.