Кыргыз-Өзбек университети 2020-2021-окуу жылынын жазгы семестринде окуу процессин аралаш окутуу форматында уюштурат

🔴Кыргыз-Өзбек университети Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын 13-январындагы №19/1 буйругуна ылайык 2020-2021-окуу жылынын экинчи жарым жылдыгындагы окуу процессин аралаш окутуу форматында уюштурат.
🔴Даярдоонун бардык багыттары жана адистиктери боюнча бүтүрүүчү курстардын студенттери, медициналык адистиктердин студенттери жана кесиптик лицейдин окуучулары толугу менен салттуу (офлайн) форматта билимин улантышат. Ал эми даярдоонун бардык багыттары (адистиктери) боюнча кенже курстардын студенттери (бүтүрүүчү курстардын жана медициналык адистиктердин студенттеринен тышкары) толугу менен аралыктан (онлайн) форматта окушат.
🔴Окуу планында каралган практиканын бардык түрлөрү кырдаалга жараша аралыктан (онлайн) же салттуу (офлайн) форматта жүргүзүлөт.
🔴Даярдоонун бардык багыттары (адистиктери) боюнча бүтүрүүчү курстардын жана медициналык адистиктердин студенттерине окутууну салттуу форматта уюштуруу үчүн тайпадагы студенттердин минималдуу санын (1 тайпачада 15-20 студенттен ашпагандай) эске алуу менен ийкемдүү окуу сабактарынын жадыбалдары түзүлүүдө.
🔴Социалдык аралыкты сактоо шартында 1 аудиторияга 15-20 студенттен ашпаган тайпачалар түзүлдү жана студенттердин контингентине ылайык 2-3 нөөмөткө бөлүштүрүлдү.
🔴Танапис учурунда студенттердин баарлашуусун минималдаштыруу жана студенттердин топтолуусуна жол бербөө үчүн атайын чаралар көрүлүүдө.
Студенттердин ар түрдүү топторунун арасында массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган.
🔴Студенттердин арасында «COVID-19» инфекциясын алдын алуу чараларын сактоо боюнча университетте бир топ иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат.
🔴Окуу имараттарында жана жатаканаларда санитардык-эпидемиологиялык эрежелерди сактоо боюнча атайын тапшырмалар берилип, университеттин бардык структуралык түзүмдөрүнө милдеттендирилди.
🔴КӨУнун ректору, э.и.д., профессор Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич ар бир факультет, колледждердеги аудиториялардын, китепканалардын, компьютердик класстардын абалы менен жакындан таанышып чыкты.
Суйорбек Таштемиров, Аида Балтабаева и ещё 7