Кыргыз-Өзбек университети Юридика-бажы факультети ЮВ-17 тайпасы Улуу жеңишке 75 жыл

Кыргыз-Өзбек университети Юридика-бажы факультети ЮВ-17 тайпасы Улуу жеңишке 75 жыл Тема: Жеңиш ырын ырдайбыз Даярдаган: Абдыкалык кызы Айчүрөк