Кыргыз-Өзбек университети “Ош шаарындагы эң мыкты жогорку окуу жай” номинациясы ээ болду.

Ош шаарынын мэриясынын 2019-жылдагы жогорку көрсөткүчтөрүн жана маданий-массалык иш чараларга активдүү катышкандыгын баалоонун жыйынтыгынын негизинде Кыргыз-Өзбек университети “Ош шаарындагы эң мыкты жогорку окуу жай” номинациясына ээ болду.

Бул ийгилик окуу жайдын ректору, профессор Ч.К.Райымбаев жетектеген жалпы профессордук-окутуучулар жамаатынын үзүрлүү эмгегинин жыйынтыгы.