Кыргыз-Өзбек университетинин 2-имаратындагы материалдык-техникалык база менен таанышып чыкты. Аны менен катар сабактарга да катышышты.

Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги Кыргыз-Өзбек университетинин 2-имаратындагы материалдык-техникалык база менен таанышып чыкты. Аны менен катар сабактарга да катышышты.