Кыргыз-Өзбек университетинин юридика-бажы факультетинин окутуучулары жана академик Мамасаидов Мухаммаджан Ташалиевич эл аралык байланыштарды бекемдөө, тажрыйба алмашуу максатында өткөзүлгөн иш-чаралардын алкагында Ташкент мамлекеттик юридикалык университетинин сертификаттарына ээ болушту.