Кыргыз-Өзбек университетинин СЭБТ-18 тайпасындагы онлайн конференция сабак.