Кыргыз-Өзбек университетинин студент спортчулары норматив тапшырышты