Кыргыз-Өзбек университетинин ректору, э.и.д., профессор Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевичтин Жаңы жылдык куттуктоосу!