Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинин «Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин окутуучусу

Кыргыз-Өзбек университетинин медициналык колледжинин «Химия, биология жана фармация» сабактар бирикмесинин окутуучусу, Иманалиева Развандын «Микробиология, вирусология жана иммунологиянын негиздери» предметинен Сд-1(2)-18 тайпасына» СПИД дин вирусу» деген темадагы ачык сабагы болуп өттү.