Кыргыз-Өзбек университетинин Мамлекеттик тил бөлүмү 12-декабрь улуу жазуучу Ч. Айтматовдун туулган күнүнө карата «Кыргыздын Чыңгызы-кылымдын жылдызы» аттуу сынак жарыялайт

Кыргыз-Өзбек университетинин Мамлекеттик тил бөлүмү 12-декабрь улуу жазуучу Ч. Айтматовдун туулган күнүнө карата «Кыргыздын Чыңгызы-кылымдын жылдызы» аттуу сынак
жарыялайт:
1.Ч.Айматовко арналган автордук ырын көркөм окуу(3 мүнөт);
2. Жазуучунун чыгармаларындагы каармандардын монологун окуу (5мүнөт);
3. «Канткенде адам улуу адам болот?» аталышындагы дил баян жазуу (дил баяндын көлөмү беш барактан ашпоого тийиш);
Даярдалган материалдарды kuu.kg_official@mail.ru электрондук  почтсына 1-декабрдан баштап, 10-декабрга чейин кабыл
алынат.

Сынактын жеңүүчүлөрү Кыргыз-Өзбек университетинин баалуу белектери менен сыйланат жана мыкты даярдалган материалдар интернет желелерине жайгаштырылат.