Кыргыз-Өзбек университетинин Аялдар Кеңешинин январь айына түзүлгөн иш планынын негизинде «Аялдардын коомдогу социалдык орду» деген темада факультет, колледждерде атайын иш-чара өткөрүлүп жатат.

Кыргыз-Өзбек университетинин Аялдар Кеңешинин январь айына түзүлгөн иш планынын негизинде «Аялдардын коомдогу социалдык орду» деген темада факультет, колледждерде атайын иш-чара өткөрүлүп жатат.
Аталган иш-чара бүгүн, тарых-филология факультетинде уюштурулду.