Кыргыз-Өзбек университетине Андижан мамлекеттик университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Хошимов Соибжон Абдураззакович келди

Кыргыз-Өзбек университетине Андижан мамлекеттик университетинин окутуучусу, тарых илимдеринин кандидаты Хошимов Соибжон Абдураззакович келди. Тарых-филология факультетинин студенттерине «Өзбекстандын тарыхы» аттуу темада сабак өтүп берди.