Кыргыз-Өзбек университетинен адистер бөлүмүнүн башчысы Рано Иминова жана инженердик-технологиялык факультетинин окутуучусу Чолпон Тиленбаева Республикалык Аялдар кеңешинин “Даткайым” төш белгиси менен сыйланышты.

Кыргыз-Өзбек университетинен адистер бөлүмүнүн башчысы Рано Иминова жана инженердик-технологиялык факультетинин окутуучусу Чолпон Тиленбаева Республикалык Аялдар кеңешинин “Даткайым” төш белгиси менен сыйланышты.
Сыйлыкты Жогорку Кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева тапшырды.