Кыргыз-Өзбек университетинде чет элдик студенттер концерт беришти