Кыргыз-Өзбек университетинде Тарых филология факультети жыл жыйынтыгын чыгарды