Кыргыз-Өзбек университетинде студенттердин ыйгарым аземи өткөрүлдү