Кыргыз-Өзбек университетинде Аккредитация башталды 28 ноябрь 2019 жыл