Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Билим, маданият жана спорт бөлүмүнүн эксперти Бекташев Кубанычбек Джумаевич Кыргыз-Өзбек университетинде болуп, онлайн режиминдеги билим берүү ишмердиги менен жакындан таанышып кетти.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ааппаратынын Билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы Саралаева Жанна Урматовна жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Билим, маданият жана спорт бөлүмүнүн эксперти Бекташев Кубанычбек Джумаевич Кыргыз-Өзбек университетинде болуп, онлайн режиминдеги билим берүү ишмердиги менен жакындан таанышып кетти.
📌КӨУнун ректору. э.и.д., профессор Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич университет жөнүндө кенен маалымат берди.
✅Студенттердин сапаттуу билим алуусу үчүн, мугалимдерге жакшы шарттар түзүлүп, ар бир окутуучу өз алдынча интернет желеси менен камсыз болгон окуу кааналарында аралыктан окутуп жатканын билдирди.