Кыргыз Республикасынын Ош шаарындагы

Орус кызматташтыгынын жана орус маданий, илимий борборунун директору Алексеев Василий Николаевич Кыргыз-Өзбек университетинде болду. Орус маданиятын пропагандалоо жана айрым маселелерди биргеликте чечүү, кызматташтыкты бекемдөө максатында уюшулган жолугушуу Орус филологиясы кафедрасынын «Словян дүйнөсү» орус маданий борбору менен таанышуудан соң жыйынтыкталды.