Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына» карата жарыялаган конкурсуна Кыргыз-Өзбек университетинин студенттери активдүү катышууда

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин «Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына» карата жарыялаган конкурсуна Кыргыз-Өзбек университетинин студенттери активдүү катышууда