Кыргыз Республикасындагы Өзбекстан Республикасынын элчилигинин консулу Кыргыз-Өзбек университетинде.