Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайлардын универсиадасында,спорттук мелдештерде ийгилик жараткан студенттер.

Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайлардын универсиадасында, Ош шаардык, республикалык жана эл аралык спорттук мелдештерде ийгилик жараткан студенттер.