«Курманжан-Датка жана Алымбек-Датканын урпактары»-деген темада иш чара болуп өттү.

Кесиптик колледжинин «ЭУ» бөлүмүнүн, «Экономикалык, укуктук жана коомдук сабактар» бирикмесинин окутуучулары тарабынан «Курманжан-Датка жана Алымбек-Датканын урпактары»-деген темада иш чара болуп өттү.

Бул иш чарага Алымбек-Датканын чебереси Жусуева Патила Жусуевна катышып, Алымбек-Датканын Ош шаарына кошкон салымы жана эрдиктери жөнүндө кенири баяндап берди.