Курамы

 

 

Назад

 

Ош шаары, Н.Исанов к. 75/40 тел.:жум. 5-55-03,

моб.: (0550) 32-26-16

(0778)32-26-16

Абжамилова Айнура Шарабидиновна

Туулган жылы: 25-апрель 1964-ж.

Туулган жери: Кыргыз Республикасы, Ош шаары

Улуту:Кыргыз

Билими: Жогорку, 1986-ж. Жамбыл технологиялык жеӊил өнөр жай жана тамак-аш институту

Адистиги: «Экономика жана тиричилик тейлөөнү уюштуруу»

Илимий даражасы, Экономика илимдеринин кандидаты (2007-ж.)

наамы: доцент (2011-ж.)

Ишмердүүлүгү: Жалпы 40 жыл, педагогикалык 35 жыл.

Иш тажрыйбасы: 1996-2001-ж. Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын башчысы 2006-2017-ж. Каржы-экономика факультетинин сырттан окуу

бөлүмү боюнча декандык орун басары

2017-2021-ж. Каржы-экономика факультетинин деканы

2021-ж. апрель айынан баштап каржы-экономика факультетинин «Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасынын башчысы

Илимий эмгектери: 43 илимий макала жана 11 окуу усулдук колдонмо

Сыйлыктары: Кыргыз Республикасынын ЖК ардак грамотасы (2019-ж.)

«КРнын каржы министрлигинин ардак грамотасы (2014-ж.) Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы (2010-ж.)

КРнын «Билим берүүнүн мыктысы» төш белгиси (2008-ж.) Кыргыз-Өзбек университетинин ардак грамотасы (2006-ж.)

Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы (1993-ж.) Эмгек китепчесине жазуу менен «Алкыш жарыялоо» (1996,1997, 2008-жж.) Университеттин ардак тактайчасына сүрөтү илинүү менен

«Алкыш жарыялоо» (1989-ж.)

 

Ф.И.О

Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич


Год и место рождения

03.09.1968 г. Кыргызская Республика, Ошская область, Кара-Кульджинский район, село Коо-Чаты
Образование и квалификация высшее, Ошский Технологический университет, 1992 год окончания. Специальность учитель труда,

информатики и вычислительной техники

Ученая степень и звание Доктор  экономических наук, профессор

Член-корреспондент Инженерной академии КР

Стаж работы Общий стаж–34 года

Научно-педагогический стаж в ВУЗЕ–28 лет

Место работы и занимаемая должность 1992-1994г.–преподаватель Ошского технологического колледжа.

1994-1999г.-ст. преподаватель Кыргызско-Узбекского высшего технологического колледжа

1999-2006г-зам. декана финансово-экономического факультета

2006-2009г.-декан факультета «Подготовки и

переподготовки специалистов по экономике и праву».

2009г.-заведующий кафедры «Экономика и управление предприятием».

2013г.-избран ректором Кыргызско–Узбекского университета

2018г.-избран ректором Кыргызско–Узбекского университета (на второй срок)

Научно исследовател. работа Тема исследования: «Инновационные пути решения экономических проблем в социальном комплексе Кыргызской Республики» по специальности – 08.00.05

«Экономика и управление народным хозяйством».

Имеет около 70 научных статей, 2 учебника, 6 учебно- методических пособий

Награды Значок «Отличник образования КР», Почетная грамота Жогорку Кенеш КР.

Почетные грамоты Ошской областной и городской администрации.

Семейное положение Женат, воспитывает 2 дочерей и 2 сыновей
Адрес Кыргызстан, г. Ош, ул. Ново-Пионерская 7/2

Тел: 0772 50 80 64

 

 

 

Ош ш., Абакир у Т.к 47/1 Моб. тел.: 0776 806 870

WhatSapp: 0555 806 870 Email:

Арынова Наргиза Сапаралиевна

Туулган жылы: 08.03.1988-жыл.

Туулган жери: Ош облусу, Өзгөн району, Түз-Бел айылы

Улуту:Кыргыз

Билими:Жогорку, 2005-2010 КӨЭАУнун каржы экономика факультетин артыкчылык диплому менен аяктаган.

Адистиги:салык жана салык салуу, квалификациясы: салык салуу боюнча адис, экономист

 

Илимий даражасы,

наамы:Кандидат

Ишмердүүлүгү: Жалпы 11 жыл,

Иш тажрыйбасы: 2010-2015 КӨЭАУнун ишканалар экономикасы жана башкаруу,

экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасынын окутуучусу

2015-2019 КӨЭАУнун экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасынын ага окутуучусу

2019-2021 КӨЭАУнун экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасынын башчысы

2021-жылдан КӨЭАУнун экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасынын ага окутуучусу

Илимий эмгектери:15 илимий макала 5 окуу-методикалык колдонмолор

 

 

Ош ш. Н.Исанов көч. 77 моб. тел.: 0772456100

Абдиев Мурат Журатович

Туулган жылы:  27.11.1977-жыл.

Туулган жери: Ош облусу, Кара-суу району.

Улуту: Кыргыз

Билими: Жогорку, 1999-жылы Жалал-Абад коммерциялык институту, Эсеп жана финансы факультети,

Адистиги: «Бухгалтердик эсеп жана аудит»

 

Илимий даражасы, Экономика илимдеринин доктору(2020-ж.)

Наамы: доцент,Экономика, 2015-ж.

Ишмердүүлүгү: Жалпы 22 жыл

Илимий эмгектери: 122 (8 окуу куралдары жана китептери КР ББжИМнин грифи менен басылып чыккан)

Монографиялары, патенттери -6 монография, 15 автордук күбөлүк

Сыйлыктары:  Ош ТУнун ардак грамоталары-2004,2011,2017-ж.

“Ош ТУнун 2012-жылдагы эн мыкты илимий эмгеги” номинациясынын женүүчүсү

Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы-2013-ж.

Мам.фин.көзөмөлдүн Түштүк башкармалыгынын ардак грамотасы-2016-ж.

КРнын Айыл-чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин

ардак грамотасы-2017-ж.

КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы-2017-ж.

Ош шаардык кенешинин ардак грамотасы-2017-ж.

КРнын Экономика министрлигинин ардак грамотасы-2018-ж.

“Ош ТУнун 2018-жылдагы эн мыкты окуу-методикалык колдонмосу

номинациясынын женүүчүсү;

Ош областтык Ош жанырыгы коомдук-саясий газетасынын

“2018-жыл мыктысы номинациясынын женүүчүсү”

КРнын Президентине караштуу Улуттук тил комиссиясынын

“Кыргыз тили” төш белгиси- 2019-ж. КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин ыраазычылык каты-2020-ж.

КРнын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын

“Бухгалтердик эсеп жана аудиттин мыктысы” төш белгиси-2020-ж.

 

[/su_expand]

Примов Эркембек Бозуланович

Ээлеген кызматы:профессор

Окумуштуулук даражасы: экономика илимдеринин доктору

Билими: — 1971 ФПИ «Тоо иштерин электрлештирүү жана автоматташтыруу» адистиги

Телефону:тел:0555813759.

Электрондук дареги:

Кыргызстан,г. Ош,ул. Мирсаатова, дом 75,

 

 

Ф.И.О Токторов Кудайназар Саймидинович
Год рождения 1 декабря 1963 года
Место рождения Кыргызская Республика, Карасуйский район,

село Кызыл-Суу

Национальность Кыргыз
Образование Кыргызский     Государственный    университет,     учетно- экономический факультет
Специальность Бухгалтерский учет, контроль и АХД
Педагогическая деятельность Общий: 38 лет

Педагогический: 25 лет

Опыт работы 1981-1982

1990-1992

1992-1993

 

1993-1994

1994-2003

2003-2006

 

2006-2013

2013-2016

2016

 

Слесарь тракторного парка в совхозе «Учкун». Бухгалтер в совхозе «Учкун» Карасуйского района.

Главный бухгалтер сельскохозяйственного кооператива

«Алдиер» Карасуйского района.

Главный бухгалтер в колхоз «Кызыл-Суу» КУВТК ныне КУУ, преподаватель

Зам. заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» Кыргызско- Узбекского университета (К-УУ)

Заведующий кафедрой «БУиА» К-УУ Старший преподаватель «ЭиБУ» К-УУ

Заведующий практикой К-УУ

 Награды                Медалью «За отличие в труде» ЦК ВЛКСМ Казахской ССР (1988 г.)

Благодарность с занесением в личное дело (1999 г.) Почетная грамота Кыргызско- Узбекского университета (2005 г.)

Почетная грамота МОН и МП КР (2007 г.)

«Отличник      образования»     Кыргызской      Республики (2008г.)

«Отличник профсоюза» Кыргызской Республики (2013г.)

 Автор                     20 статей и 4 учебных пособий
Преподавательская деятельность ведет лекции по курсу «Теория бухгалтерского учета»,

«Финансовый учет», «МСФО»

 

Ош ш. Молдо Нияз көч. 241
моб. тел.: 0772321616 жум. 03222 3-25-52
Турдубаев Салыжан Кадырович Туулган жылы: 03.10.1957-жыл.
Туулган жери: Кыргыз Республикасы
Улуту: Кыргыз
Билими: Жогорку, 1979-ж.ж. Новосибирск мамалекеттик университети
Математика, информатика жана эсептее техникасы
Илимий даражасы, Экономика илимдеринин доктору (2014-ж.)
наамы: доцент (2014-ж.)
Ишмердуулугу: Жалпы 42 жыл, педагогикалык 42 жыл.
Иш тажрыйбасы:
Илимий эмгектери: 107 илимий макала, 4 монография
8 окуу усулдук колдонмо, 5ойлоп табуулар
Сыйлыктары:

 

Ош ш., Абакир у Т.к 47/1
Моб. тел.: 0776 806 870 WhatSapp: 0555 806 870
Email: arynova.nargiza@mail.ru
Арынова Наргиза Сапаралиевна
Туулган жылы: 08.03.1988-жыл.
Туулган жери: Ош облусу, Өзгөн району, Туз-Бел айылы
Улуту: Кыргыз
Билими: Жогорку, 2005-2010 КӨЭАУнун каржы экономика факультетин
артыкчылык диплому менен аяктаган.
Адистиги: салык жана салык салуу, квалификациясы: салык салуу боюнча адис, экономист
Илимий даражасы,
наамы: Кандидат
Ишмердуулугу: Жалпы 11 жыл,
Иш тажрыйбасы: 2010-2015 КӨЭАУнун ишканалар экономикасы жана башкаруу,
экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасынын окутуучусу
2015-2019 КӨЭАУнун экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасынын ага окутуучусу
2019-2021 КӨЭАУнун экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасынын башчысы
2021-жылдан КӨЭАУнун экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш кафедрасынын ага окутуучусу
Илимий эмгектери: 15 илимий макала 5 окуу-методикалык колдонмолор

 

Информация о себе 11.02.1978г. г. Ош, ул. К.Кулматова 2
 

Образование  

 

1996-2002г.Ошский Технологический университет Специальность: «Бухгалтерский учет и аудит» Квалификация: Дипломированный специалист

Диплом с отличием.

 Знание языков    Русский, узбекский, английский со словарем
 

Качества         

 

Ответственность, пунктуальность, исполнительность, целеустремлённость, коммуникабельность.

 Опыт работы    1999-2000г.г. – Ошский Технологический университет. ст.лаборант в кафедре «БУиА»

с 2000г. Кыргызско-Узбекский университет. Референт проректоров по О/О и З/О.

с 2004г. Преподаватель кафедры «БУиА».

c 2009г. Главный бухгалтер ОсОО «Громбар» и ОсОО «Саунд Кипер».

C 1.04. 2014г. Ст.преподаватель кафедры “ЭиБУ”

Компьютерные навыки Microsoft Office Windows 2007/2010/XP, Microsoft Office Excel, Internet

 

 


Кыргызстан, Ош шаары Партсъезд 20 квч.128/20 тел.: моб.: 0778333711
Абдижапарова Эркайым Абдижапаровна
Туулган жшы:20.05.1984г.
Улуту: кыргыз
Yй бYлөлYк абалы: уй бYлөлYY
Билими Жогорку, Ош мамлекеттик университети 2006-жылы
бутурген. Кыргыз-Озбек университети, 2012-жылы бYTYргeн.

Квалиф. Экономист- “Бухгалтердик эсеп жана аудит”,

Ош мамлекеттик университети 2016-жылы бYTYргөн

 

“Экономиканын” магистр даражасы.
Иштеген жери Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети
Каржы-экономика факультетинин

“Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш” кафедрасынын окутуучусу
Эмгек стажы Жалпы эмгек стажы — 12 жыл,
2007-2010 жж. КОУ, Кадрлар белуму Инженер-программист
2011-2019 жж. каржы-экономика факультети методисти
2019-жылдан тартып КЭФтин “ЭБЭжСИ” кафедрасынын окутуучусу
Сыйлыстары Университеттин алкышы эмгек китепчесине жазуу
менен 2009-ж.
Университеттин Ардак грамотасы 2016-ж.
Ош шаардык мэриясынын Ардак грамотасы 2016-ж.

 

Ош шаары, моб.: (0772)-90-53-70 ватсап(0552)-90-53-70
Элек. Дар.: shakirova-nazgul@mail.ru,
shakirova77nazgul@gmail.com
Шакирова Назгуль Абдыкааровна
Туулган жылы: 01.05.1977-жыл.
Туулган жери: Баткен обл. Кадамжай району, Тамаша айылы
Улуту: Кыргыз
Билими: Жогорку, 1994-1999-жж.. КМУУ, ИИМОП, Экономика факультети
Адистиги: «Экономист. Бухгалтер.»
Илимий даражасы, Экономика илимдеринин кандидаты (2007-ж.)
наамы: доцент (2011-ж.)
Ишмердуулугу: Жалпы 22 жыл,
Иш тажрыйбасы: 1999 — 2003-жж.. Кыргыз-Улуттук университетинин — окутуучусу.
2003-2013-жж.. Ош МУнин БжМ факультетини «Каржы жана насыя» кафедрасынын окутуучусу, улук окутуучусу, доценти.

2013-2016-жж.. Ош МУнин БжМ факультетини декандын окуу иштери боюнча орун басары.
2016- 2017-жж.. Ош шаарындагы Ж.Баласагын атындагы КУУнин «Экономика» кафедрасынын башчысы.
2017- 2019-жж.. Ош шаарындагы Ж.Баласагын атындагы
КУУнин Экономика — Педагогикалык факульетинин декандын окуу иштери боюнча орун басары.
2020- 2021 жж.. К-0У нин Аккредитация жана билим 6epYYHYH сапаты департаментинин инспектору.
2021- ж. КОЭАУнин ФЭФнин ЭБЭжСИ кафедрасынын ага окуттуучусу

 

Ош шаары, Ленин к. 62-уй, 7-батир
моб.: 0 (777) 666-717;
0(556) 555-187
Элек. Дар.: momunova2011@mail.ru
Момунова Алийма Назаралиевна
Туулган жылы: 14.09.1987-жыл.
Туулган жери: Жалалабат обл, Аксы рай, Кара — Жыгач айылы
Улуту: Кыргыз
Билими: Жогорку, 2005 — 2010-ж.ж.Жогорку ОшМУ «Тарых-юридика»
факультети, Социалдык иштер адистиги «артыкчылык менен»
2013-2015 Магистр. КГПУ им. В.П. Астафьева «психологопедагогическое образования»

по программы психосоциальная работа с мигрантами.«с отличием»
Адистиги: «Социалдык иш»
Илимий даражасы, Магистр.
наамы:
Ишмердуулугу: Жалпы 11 жыл, педагогикалык 11 жыл.
Иш тажрыйбасы: 2010-2018- Ош гуманитардык-педагогикалык институту
2018-окуу жылынан бери Кыргыз-0збек Эл аралык университети Илимий эмгектери: 12 илимий макала
Сыйлыктары: 2012-ж. 19-октябрь КР социалдык кызматкерлеринин жана кесиптик
бирдиктеринин кунуне карата Ардак грамотасы менен сыйланган
(ОГПИ)
2020- ж. «» Эн мыкты видео сабак конкурсуна катышкандыгы учун ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТ
2021- ж. Мурас инновациялык колледжиненеткен конок леция учун аталган колледжидин ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТЫ

2021 -ж. ОшМУнун юридика факультетинде еткерулген тегерек столдо

жасалган баяндама учун ОшМУнун ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТЫ
2021-ж. «Учурдагы Кыргыз Республикасындагы социалдык иштердин абалы жана кейгейлеру»

аттуу Эл аралык конференцияны уюштуруудагы эмгеги учун КвЭАУнун ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТЫ

 

Ош ш. Авиценна кеч. 10/1-22
моб. тел.: 0770207588
e-mail: adina.sakeeva.87@mail.ru
Сакеева Адина Маканбаевна
Туулган жылы: 11.12.1987-жыл.
Туулган жери: Жалалабат обл, Аксы рай,
Улуту: Кыргыз
Билими: Жогорку, 2006-2011-ж.ж. Ош Мамлекеттик Университети
«Тарых юридика» факультетинде «Социалдык иштер» адистигин артыкчылык диплому менен аяктаган
И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин «Социалдык экономикалык билим беруу»

багыты боюнча магистр академиялык даражасы ыйгарылды Адистиги:
«Социалдык иш»
Илимий даражасы,
наамы: Магистр.
Ишмердуулугу: Жалпы 11 жыл, педагогикалык 11 жыл.
Иш тажрыйбасы: 2011-2018-ж ж. Ош гуманитардык педагогикалык институтунда «Социалдык иштер жана коомдук илимдер» кафедрасынын окутуучусу
2018-2019-жж «Мурас» инновациялык колледжинин Билим беруу сапаты белумунун инспектору.
2020- жыл.Кыргыз-0збек униврситетинде «Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иштер» кафедрасынын окутуучусу
Илимий эмгектери: 6 илимий макала
Сыйлыктары: КР социалдык кызматкерлеринин жана кесиптик бирдиктеринин
кунуне карата Ардак грамотасы менен сыйланган (ОГПИ) (2012-ж.)
КРнын социалдык кызматкерлеринин жана кесиптик бирдиктеринин кунуне карата Ардак грамотасы менен сыйланган (ОГПИ) (2015-ж.)
«Мурас» инновациялык колледжинин. Билим берууде мыкты жетишкендиги учун алкыш сез жана акчалай сыйлык. (2018-ж.)
2021- ж. «Учурдагы Кыргыз Республикасындагы социалдык иштердин абалы жана кейгейлеру» аттуу Эл аралык конференцияны уюштуруудагы эмгеги учун К0ЭАУнун ЫРААЗЫЧЫЛЫК КАТЫ

Р Е З Ю М Е
КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА А. А
Тел: 723500 723500
Домашний адрес Ош, Кыргызстан Ош. Кыргызстан
ул. Ленина, 306 ул. Кокумбий, 98 а, кв 56
тел: (0552)86 10 86, (0772) 961086 тел. (0552)861086 , (0772) 0772 96108
Email: smilekgosh@gmail.com
Профессиональная деятельность:
C 5 июля 2021 — председатель ОО «Международный Альянс развития инклюзивного образования в ЦА»
С сентября 2017 года по настоящее время педагог — психолог, АВА — инструктор Центра помощи детям с аутизмом «АВА мама+» г. Ош ОФ ОФ «Smail.KG».
С 15 марта 2010 г. по настоящее время — директор ОФ «Smail.KG».
С 1 сентября 2012 г по 31 мая 2014 года — социальный педагог школы-гимназии «Олимп»
С 15 марта 2006 года по 31 марта 2010 года
Координатор проектов Общественного благотворительного Фонда «Благодать».
2001- по декабрь 2006 Зав сектором по связям с общественностью и маркетинга Ошской библиотеки им. Токтогула
1999 — 2001-апрель Заведующая отделом обслуживания Ошской библиотеки им. Токтогула
1990-1999гг заведующая городским абонементом Ошской библиотеки им.Токтогула
1986 май — 1990г Библиотекарь городского абонемента Ошской библиотеки им.Токтогула
Образование:
2020 год — Удостоверение о повышении квалификации КПК 4379521501 рег.№ 0072335 «Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами детей дошкольного и младшего школьного возраста»
2019 год — Удостоверение о повышении квалификации «Организационные вопросы создания службы раннего вмешательства», Санкт — Петербургский Институт раннего вмешательства.
2019 год — Удостоверение о повышении квалификации «Практическое применение Международной классификации функционирования (МКФ)», Санкт — Петербургский Медицинский институт им. Павлова.
2018 год — Удостоверение о повышении квалификации 542407656881, рег. № 1376 «АВА инструктор», Институт медицины и психологии им. Зельмана, НГУ г. Новосибирск.
2014 год — Сертификат №032/14«Курс психологии», учебный центр «Адис» ОшГУ.
2012 год — Сертификат Курсы Повышения квалификации социальных педагогов.
2004-2007гг — Ошский гуманитарно-педагогический институт. Педагогика и методика начального образования.
1997-2000гг — Бишкекский Гуманитарный Университет библиотечный факультет. Библиотекарь библиограф
1982-1984гг — Культурно — просветительное училище г. Барнаул (Россия) Библиотекарь библиограф.
Имею сертификаты: Онлайн-курс Григоренко Е.Л., автора одноимённого учебника,
«Расстройство аутистического спектра» (2020), Международный Сертификат вводного тренинга «Денверская модель раннего вмешательства для детей с аутизмом» (2019), «Основы прикладного анализа поведения» 2018, (АВА Центр «Мозаика» г. Новосибирск), «АВА терапия в работе с детьми с РАС» (2018), «Аутизм и другие виды инвалидности» (2017), «Психология социальной работы» (2015), «Учебная программа по аналитическим методам. Исследование в действии» (2014), «Основы социальной работы» (март 2013), «Организационное развитие и стратегическое планирование организации»(2012), «Мониторинг предоставления услуг социальной защиты»

Исмаилов Акимжан Кабылжанович

Жашаган жери:

Ош ш., А.Шакиров 9/17

байланыш тел.: 0 (777) 19-43-83 эл. дарек:

Өзү жөнүндө маалымат: 1992-жыл 12-февраль Баткен облусу Кадамжай району Алга айылы.

Билими:Сентябрь  2009-2013-жж.Ош мамлекеттик   университети

Бизнес жана менеджмент» факультети

Адистиги: «Бухгалтердик эсеп анализ жана аудит» Сентябрь 2013-2015-жж.

«Магистратура» ОшМУ «Бизнес жана менеджмент факультети,

Адистиги: «Менеджмент»

Илимий даражасы,

наамы: Магистр (2015-ж.)

Кошумча билими:

Компьютердик билим берүү курсу 2010-ж. «BABYLON» Окуу борбору 1С бухгалтерия 8.2 курсу 2014-ж.

«БЕКСУЛТАН» Окуу борбору Ишмердүүлүгү:  Жалпы 8 жыл, педагогикалык 6 жыл.                                    

Компьютерди билүүсү: Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Internet

Explorer, MS Access,

Кыргыз Республикасы, Ош областы Карасуу району,
Кызылордо айылы моб.тел (0999) 790689
(0773) 728472
Email^ aiperi_grapbaeva_@mail.ru
Атнмту Арапбаева Айпери Касыевна
Туулган жылы 19-июнь 1991-жыл
Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Карасуу району, Кызыл Туулган жери ордо айылы
Улуту Кыргыз
2009-2014 Кыргыз-0збек университета, “Каржы жана насыя” Билими адистиги.
АДистиги Экономист
ПеДагогикалык i жыл
ишмерД^лГ^
2015-2021-жж Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-0збек Эл аралык Иш тажыйырбасы г
университетинин Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш” кафедрасынын окутуучусу;